Hrtky s hrazdou
Filip - listopad
2005
Filip - listopad 2005


Obrzek ji vidlo 1777 lid
[Znmka: 0]
Koment ze dne 23.03.2014 08:17:25     Reagovat
Autor Ygmfjf4c0O
E-mail: vawae62jb@mail.com
IP: 188.143.232.12
Titulek: qpHDAHqEB
That's an inventive answer to an inineesttrg question


Koment ze dne 24.03.2014 05:53:54     Reagovat
Autor Afsp8DRCXKt4
E-mail: 0avde1vv@yahoo.com
IP: 77.233.249.37
Titulek: 2RhXcmvt9
Jako komente1ř k česke9 obdobě "čistfdch rukou" bych uedvla posledned skande1l z Ite1lie. Ministryně pro sport a kulturu nove9 vle1dy Enrica Letty Josefa Idem, Němka, provdane1 za Itala, byla obviněna opoziced, že neplatila daň z nemovitosti za tělocvičnu, ktere1 je jejedm majetkem. A to s vfdmluvou, že se jednalo o jejed prvned bydliště (za ktere9 se za vle1dy Berlusconiho neplatilo). Tělocvična ale byla pronajata městske9 spre1vě v Ravenně jako veřejne1 a Idem za ned inkasovala ne1jemne9. Ze1roveň ale tělocvična nebyla zaregistrovane1 v katastre1lned knize. Kromě toho městske1 spre1va platila za Idemovou penzijned a zdravotned pojištěned, i když nebyla zaměstnancem města.Skande1l se rozrostl v novine1ch natolik, že předseda vle1dy se rozhodl celou ze1ležitost s ministryned projednat, pote9, co ta veřejně odmedtla podat demisi s vfdmluvou, že šlo o omyl a že vše dostatečně zaplated.Měla to bfdt "křišťe1lově čiste1" vle1da, bezfahonnfdch politiků, bez osob vyšetřovanfdch nebo souzenfdch. (Berlusconi tedy ve vle1dě nened, strana je zastoupena medstopředsedou strany Pdl, Angelinem Alfanem.)Jak se zde1, každfd krade kde může, jak me1 jen možnost. Předležitost děle1 zloděje. Josefa Idem zastupuje ve vle1dě stranu premie9ra - Pd a byla E. Lettou na medsto ministryně vybre1na.Přidejte si to k mfdm předspěvkům o akci "čistfdch rukou" a o jejedm hrdinovi mile1nske9m prokure1torovi A. Di Pietrovi. Abyste si udělali jakous představu. http://khvuyydukol.com [url=http://srkbcy.com]srkbcy[/url] [link=http://owiwbwbsm.com]owiwbwbsm[/li nk]


Koment ze dne 24.03.2014 18:19:22     Reagovat
Autor C6OQ5VqdbPte
E-mail: cwlgokfdq5@outlook.com
IP: pool-173-69-213-249.bltmmd.fios.verizon.net
Titulek: svzNDhnPh5U
Prozkoumal jsem, proč se ne1m upoute1vka na dotaz jan fišer nezobrazuje. Jednedm důvodem je chybnfd dotaz spre1vně by mělo bfdt jan <a href="http://pplvwkwseyz.com"& gt;fiechsr</a> . Ale ani pro tento dotaz upoute1vku nevracedme (vracedme pouze pro dotaz <a href="http://pplvwkwseyz.com"& gt;fiechsr</a> , a to se upoute1vka zobrazed na dalšed (mysledm třeted) stre1nce). Tento tfdden ještě zpravodajske9 upoute1vky ladedme, ke konci tfddne by měly bfdt upoute1vky ještě o trošku lepšed, než nyned. 0 0


Nick (pezdvka):  
E-mail:  
Titulek:  

[b]tun[/b] - [odkaz]www.neco.cz[/odkaz] - [email]nekdo@nekde.cz[/email]

    


Souvisejc obrzky
Svat mu v kesleFilip - rodie 5:0Tlo jako rukaJednou rno


Pehled galeri - Pehled galeri z lnk - Pehled kategori - Nov galerie - Nov obrzek - Nejlep obrzky